หนาวแค่ไหนก็ไม่เหงา เพราะเรามีตัวช่วย (โรค ซึมเศร้า ตามฤดูกาล)

โรคซึมเศร้า ตามฤดูกาล (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) คือการมีอารมณ์ ซึมเศร้า สะเทือนใจ มากกว่าปกติในบางฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูที่มีแสงแดดน้อย

อารมณ์และจิตใจ