ดูแลสุขภาพใจ
ดูแลสุขภาพใจของลูกน้อย  ให้สดใสสมวัย

สุขภาพจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพราะสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้เด็กมีโอกาสที่จะตกอยู่ในสภาวะกดดัน และเครียดได้ง่าย โรคทางจิตเวชจึงไม่ได้เกิดขึ้นได้กับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กๆ เองก็มีแนวโน้มและความเสี่ยงต่อโรคทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูกต่อไปได้ ดังนั้น สุขภาพจิตก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ลูก ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

อารมณ์และจิตใจ
หนาวแค่ไหนก็ไม่เหงา เพราะเรามีตัวช่วย (โรค ซึมเศร้า ตามฤดูกาล)

โรคซึมเศร้า ตามฤดูกาล (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) คือการมีอารมณ์ ซึมเศร้า สะเทือนใจ มากกว่าปกติในบางฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูที่มีแสงแดดน้อย

อารมณ์และจิตใจ