โปรโมชั่น

รสชาติดี ชงละลายง่ายทั้งน้ำเย็น และอุ่น
สำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ควบคุมปริมาณเกลือแร่
มีปริมาณสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
SALE
สำหรับผู้ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

สินค้าขายดี