ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ภายใต้การบริหารงานของ ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เอ็กซ์ต้าจึงได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่าย
ซึ่งมีความหลากหลาย และมีสินค้าใหม่หมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือน

How To Timeline

Step 1

Step 1

นำเสนอ

นำเสนอสินค้า เพื่อพิจารณาในรอบแรก

step 2

สรุป

สรุปผลการพิจารณา

Step 2

Step 3

step 3

นำเสนอ

นำเสนออีกครั้ง ต่อคณะกรรมคัดเลือกสินค้า

Step 4

แจ้งผล

หากผ่านการพิจารณา จึงดำเนินการขั้นต่อไป

Step 4

Step 5

Step 5

ตรวจสอบ

ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า โรงงาน และกระบวนการผลิต

Step 6

กำหนด

กำหนดวันจำหน่ายสินค้า และยอดสั่งผลิตล็อตแรก

Step 6

Step 7

Step 7

ติดตาม

ติดตามและประเมินยอดขาย

หากสนใจนำเสนอสินค้ากับร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

ติดต่อได้ที่ Email : exta-mer@cpall.co.th