ทำความรู้จักกับชุดตรวจตั้งครรภ์

ทำความรู้จักกับ ชุดตรวจตั้งครรภ์

ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ หรือ ชุดตรวจตั้งครรภ์ (Pregnancy Test Kit) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่พบได้ทั่วไปในท้องตลาด ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ ว่าสามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้อย่างไร รวมถึงเลือกชนิดได้และใช้ได้อย่างถูกต้อง


ชุดตรวจตั้งครรภ์ จะตรวจหาฮอร์โมนเอซซีจี (Human Chorionic Gonadotropin , hCG) ที่อยู่ในรก โดยฮอร์โมน hCG สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการตั้งครรภ์และยังตรวจพบได้ในปัสสาวะ การตรวจสอบการตั้งครรภ์จึงมีอยู่ 2 ชนิดหลักๆ คือ การตรวจเลือดและการตรวจปัสสาวะ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

 

1. การตรวจเลือด

ซึ่งต้องทำที่โรงพยาบาล คลินิกและแปลผลโดยนักเทคนิคการแพทย์ การตรวจการตั้งครรภ์โดยวิธีนี้ จะใช้เวลารอฟังผลประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่จะมีความแม่นยำสูงมากถึง 100%

 

2. การตรวจปัสสาวะ

เป็นการตรวจที่พบได้ทั่วไปและสามารถซื้อชุดตรวจได้ตามท้องตลอด เป็นวิธีที่สะดวก สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง เห็นผลลัพธ์รวดเร็วภายใน 15 นาที และยังมีความแม่นยำสูงถึง 99% โดยชุดตรวจตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง มีอยู่ 3 ชนิดให้เลือกตามวิธีการตรวจ ได้แก่

 

a. แบบปัสสาวะผ่าน หรือแบบปากกา โดยชุดตรวจจะเป็นแท่งเหมือนปากกา เมื่อต้องการใช้ ให้เปิดฝาครอบแผ่นเก็บปัสสาวะออก แล้วปัสสาวะผ่านบริเวณที่ใช้เก็บปัสสาวะให้ชุ่ม แล้วรอผลการทดสอบประมาณ 3-5 นาที ข้อดีของชุดตรวจปัสสาวะแบบนี้คือใช้ง่าย สะดวก ไม่ต้องเก็บปัสสาวะใส่ถ้วยตวงใด ๆ เพียงแค่ปัสสาวะผ่านแถบเก็บปัสสาวะเท่านั้นแล้วรออ่านผลลัพธ์

 

b. แบบจุ่ม โดยในกล่องจะมีแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์ และถ้วยเก็บปัสสาวะ เมื่อต้องการตรวจตั้งครรภ์ ให้เก็บปัสสาวะใส่ถ้วย และนำแผ่นทดสอบจุ่มในถ้วยตวงที่มีปัสสาวะบรรจุ รอจนแผ่นทดสอบเก็บปัสสาวะจนชุ่มแล้วนำออกมารอผลลัพธ์ประมาณ 5 นาที

 

c. แบบหยด ซึ่งในกล่องจะมีอุปกรณ์ 3 ชนิดคือ ถ้วยเก็บปัสสาวะ ตลับตรวจตั้งครรภ์ และหลอดหยด เมื่อต้องการตรวจการตั้งครรภ์ ให้ปัสสาวะใส่ถ้วย หลังจากนั้นใช้หลอดหยดดูดน้ำปัสสาวะ และนำไปหยดในตลับตรวจตั้งครรภ์ รออ่านผลประมาณ 5 นาที

 

การเลือกชนิด ชุดตรวจตั้งครรภ์ ด้วยตนเอง

ชุดตรวจตั้งครรภ์ ด้วยตนเองแต่ละชนิด มีความแม่นยำพอๆ กัน คือประมาณ 99% เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดที่ต้องการได้ โดยแต่ละชนิดจะมีข้อดีที่แตกต่างกัน เช่น ชุดตรวจตั้งครรภ์แบบปัสสาวะผ่านจะมีความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเก็บปัสสาวะใส่ถ้วยตวง ในขณะที่แบบหยดและแบบจุ่มจะมีราคาที่เข้าถึงง่ายมากกว่า

 

วิธีการอ่าน ชุดตรวจตั้งครรภ์ 

การอ่านผลการตั้งครรภ์ จะดูได้จากแถบสีบนชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ซึ่งการแปลผลจะดูที่จำนวนแถบสีที่ขึ้น นอกจากนี้บนชุดทดสอบการตั้งครรภ์จะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ C และ T โดย C (Control) คือ แถบสีที่ต้องขึ้นทุกครั้งที่มีการทดสอบ ถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม และ T (Test) คือ ผลการทดสอบการตั้งครรภ์ ซึ่งจะขึ้นเมื่อมีการตั้งครรภ์

 

การอ่านผลลัพธ์ สามารถอ่านได้ดังนี้

ขึ้นแถบสี 2 แถบทั้งที่ตัว C และตัว T แสดงว่าตั้งครรภ์

ขึ้นแถบสี 1 แถบที่ตัว C แสดงว่าไม่ตั้งครรภ์

ขึ้นแถบสี 1 แถบที่ตัว T แสดงว่าผลการทดสอบผิดพลาด ให้ทำการทดสอบใหม่

ไม่ขึ้นแถบสีเลย แสดงว่าผลการทดสอบผิดพลาด ให้ทำการทดสอบใหม่

 

ชุดตรวจตั้งครรภ์

คำถามที่พบบ่อย เมื่อใช้ชุดตรวจตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

Q1 : ถ้าขึ้นแถบ 2 ขีด หมายถึงท้อง 100% เลยใช่หรือไม่

A1 : ถึงแม้ว่าชุดตรวจตั้งครรภ์ด้วยตัวเองจะมีความแม่นยำถึง 99% แต่ก็เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานยังคงต้องยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจเลือดที่โรงพยาบาล

 

Q1 : ถ้าขึ้นแถบจางๆ ที่ตัว T แสดงว่าไม่ท้อง

A1 : การที่มีแถบขึ้นที่ตัว T (และมีแถบที่ตัว C) เป็นไปได้ว่าตรวจพบฮอร์โมน hCG แต่ปริมาณอาจน้อยมาก ซึ่งแสดงว่าอาจมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ สิ่งที่ควรทำคือ รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำ โดยเลือกตรวจกับปัสสาวะแรกหลังจากที่ตื่นนอน เนื่องจากมีความเข้มข้นของฮอร์โมนสูงที่สุดหรือหากอยากได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่านั้น สามารถทำได้โดยการตรวจเลือกที่โรงพยาบาล

 

Q1 : ตื่นนอนเวลา 11 โมง แต่ในชุดตรวจให้ใช้กับปัสสาวะตอนเช้า ควรทำอย่างไร

A1 : ควรตรวจโดยใช้ปัสสาวะแรกหลังจากตื่นนอน เพราะจะมีความเข้มข้นของฮอร์โมนมากที่สุด กรณีที่ตื่นนอน 11 โมงเช้า ก็สามารถตรวจได้ด้วยปัสสาวะแรกหลังจากตื่นนอนได้เช่นกัน

 

Q1 : สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้เร็วที่สุดแค่ไหน

A1 : สามารถใช้ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดไป และถ้าหากผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน ให้ตรวจซ้ำ 7 วันหลังจากที่ตรวจในครั้งแรก

 


 

ดังนั้น หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุมกำเนิดหรือการใช้ชุดตรวจตั้งครรภ์ สามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส หรือปรึกษากับเภสัชกรออนไลน์ได้ที่ แอปพลิเคชัน ALL PharmaSee ปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วมาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ👩🏻‍⚕️💙

All Pharma See
 • Gnoth, S. Johnson. Strips of Hope: Accuracy of Home Pregnancy Tests and New Developments. National Library of Medicine. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2014 Jul; 74(7): 661–669.
 • (No date) NHS choices. Available at: https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/doing-a-pregnancy-test/ (Accessed: 26 January 2024).

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพแต่ละช่วงวัย

ฝุ่น PM2.5 มลภาวะตัวร้าย ทำภูมิแพ้กำเริบ

หน้าหนาวมาเยือน

ความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพแต่ละช่วงวัย

ผื่นแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ? พร้อมวิธีสังเกตและการดูแลผื่น

“ผื่น” อาการผิด

สุขภาพแต่ละช่วงวัย

อาการหวัดกับ ภูมิแพ้ ต่างกันอย่างไร ?

อาการหวัดและ ภู

Uncategorized ความรู้ด้านสุขภาพ อารมณ์และจิตใจ

ผื่นแพ้อากาศ อาการ และวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร ไม่ให้เป็นหนัก

ผื่นแพ้อากาศ อา

สุขภาพแต่ละช่วงวัย

รับมือ ผื่นแพ้ยุงในเด็ก

ประเทศไทยเป็นเม

ยาและอาหารเสริม สุขภาพแต่ละช่วงวัย

สารก่อภูมิแพ้ …ที่แท้ก็มีในบ้าน

มีผู้ป่วยหลายคน

ยาและอาหารเสริม โภชนาการ

อาหารต้านหวัด

เมื่อย่างเข้าสู

สุขภาพแต่ละช่วงวัย

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย นี่ฉันเป็นหวัดหรือว่า ภูมิแพ้

โรคหวัดและ ภูมิ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เอ็กซ์ต้าเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เอ็กซ์ต้ายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เอ็กซ์ต้าไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า ทั้งนี้หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก