ไฮไลท์
 • ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559

  ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559

 • ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับมอบเกียรติบัตรร้านยาคุณภาพ ในงานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

  ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส รับมอบเกียรติบัตรร้านยาคุณภาพ ในงานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กิจกรรมฉลอง 40,000 eXta Fans

  กิจกรรมฉลอง 40,000 eXta Fans

 • ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล

  ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล

 • ประสบการณ์ตรง แฟรนไชส์ซี่ ร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส

  ประสบการณ์ตรง แฟรนไชส์ซี่ ร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส

 • แฟรนไชส์
บทความเพื่อสุขภาพ
eXta สาขาใกล้บ้านคุุณ
 • อันตราย! หากแบ่งยาให้คนอื่นทาน
  อันตราย! หากแบ่งยาให้คนอื่นทาน

  อันตราย! หากแบ่งยาให้คนอื่นทาน

 • ตัวก่อการร้าย โรคภูมิแพ้
  ตัวก่อการร้าย โรคภูมิแพ้

  ตัวก่อการร้าย โรคภูมิแพ้

 • ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ
  ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ

  ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ