เจ็บคอ
หาย เจ็บคอ…ไม่ง้อยาแก้อักเสบ

อาการ เจ็บคอ เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อในลำคอ เช่น ม

ยาและอาหารเสริม
อาหารต้านหวัด
อาหารต้านหวัด

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน โรคยอดฮิตที่มักพบได้บ่อย ได้แก่ โ

ยาและอาหารเสริม