ยาคุมฉุกเฉิน กินอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ตั้งครรภ์

ยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pills, Morning-After Pills) คือ ยาที่ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือในสถานการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดจากการคุมกำเนิดประเภทอื่น ทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ จึงถูกมักถูกใช้ในกรณีดังกล่าว เช่น ถุงยางอนามัยรั่ว ห่วงอนามัยหลุด หรือลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน เป็นต้น

ส่วนประกอบสำคัญของยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pills, Morning-After Pills) คือ ยาที่ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือในสถานการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดจากการคุมกำเนิดประเภทอื่น ทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ จึงถูกมักถูกใช้ในกรณีดังกล่าว เช่น ถุงยางอนามัยรั่ว ห่วงอนามัยหลุด หรือลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน เป็นต้น

ส่วนประกอบสำคัญของยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ฮอร์โมน levonorgestrel ในขนาดสูง ที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการตกไข่ในเพศหญิง จึงลดโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ โดยยาคุมฉุกเฉินในท้องตลาดมีจำหน่ายอยู่หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งมีปริมาณของฮอร์โมนต่อเม็ดแตกต่างกัน จึงทำให้มีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ยาคุมฉุกเฉินชนิด 1 เม็ดต่อกล่อง มียา levonorgestrel 1.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด รับประทาน 1 เม็ดครั้งเดียวหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทันที หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์
 • ยาคุมฉุกเฉินชนิด 2 เม็ดต่อกล่อง มียา levonorgestrel 0.75 มิลลิกรัมต่อเม็ด รับประทาน 1 เม็ดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทันที หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเม็ดที่สองรับประทานหลังจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ ยาคุมฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรับประทานยาเม็ดแรก โดยถ้ารับประทานยาหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 90% และประสิทธิภาพในการป้องกันจะลดลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถป้องกันได้ หรือหากทานยาเม็ดแรกช้าเกิน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ความอ้วนยังส่งผลลดประสิทธิภาพของยา โดยผู้หญิงที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 30 มักจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงกว่า

กลไกการทำงานของยาคุมฉุกเฉิน

สำหรับกลไกการทำงานของยาคุมฉุกเฉิน พบว่ายาคุมฉุกเฉินสามารถช่วยยับยั้งและทำให้การตกไข่เลื่อนออกไปได้ ซึ่งยาคุมฉุกเฉินยังช่วยทำให้ระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว และอาจมีผลต่อการเดินทางของไข่ที่ถูกผสมอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การกินยาคุมฉุกเฉินหลังการตั้งครรภ์จะไม่มีผลทำให้ทำให้เกิดการแท้งได้ เนื่องจากยาคุมฉุกเฉินเป็นการใช้ยาในระยะสั้นและไม่ได้มีผลต่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือ การสวมถุงยางอนามัย

วิธีกินยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้อง

การกินยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้อง ควรกินเม็ดแรกให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้มีการป้องกัน หรือควรกินภายใน 72 ชั่วโมง และกินเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดที่ 1 ภายใน 12 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถกินยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ดพร้อมกันในครั้งเดียวได้ ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการแบ่งกิน 2 ครั้ง แต่อาจจะมีผลข้างเคียงจากยาสูงกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้ง่ายขึ้น 

สำคัญ ไม่แนะนำให้กินยาคุมฉุกเฉินเกิน 4 เม็ด หรือ 2 กล่องต่อเดือน

อาการข้างเคียงจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน

อาการไม่พึงประสงค์ที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งจะพบมากขึ้นเมื่อใช้ ยาคุมฉุกเฉิน ชนิดรับประทานเม็ดเดียว เนื่องจากมีปริมาณฮอร์โมนมากกว่ารูปแบบ 2 เม็ด และมีอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ ประจำเดือนมาผิดปกติ ประจำเดือนมามากกว่าปกติ ประจำเดือนเลื่อน ปวดท้องน้อย ปวดเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่สบายตัว ตึงเต้านม

นอกจากนี้การรับประทาน ยาคุมฉุกเฉิน ที่มากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่รังไข่ เยื่อบุมดลูก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้

คำแนะนำในการใช้ ยาคุมฉุกเฉิน และการคุมกำเนิด

ควรใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น  ไม่ควรใช้เป็นประจำหรือใช้ทดแทนยาเม็ดคุมกำเนิดแบบปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ต่ำกว่า และเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงได้มาก โดยรับประทานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง (1 กล่อง) ต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน และใช้สำหรับผู้หญิงเท่านั้น รวมถึงหากมีเพศสัมพันธ์ซ้ำ หลังจากใช้ยาเกิน 24 ชั่วโมง ก็มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้อีกด้วย

อีกทั้ง หากทานยาคุมฉุกเฉินซ้ำก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง และลดประสิทธิภาพของยาได้ รวมถึงยังไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ จึงควรใช้ถุงยางอนามัยแทนเท่านั้น

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาคุมฉุกเฉิน

 • ยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่ยาระงับการตั้งครรภ์ เพราะยาคุมฉุกเฉินเป็นเพียงแค่การป้องกันการตั้งครรภ์ โดยจะต้องได้รับตัวยาเข้าไปในร่างกายก่อนการฝังตัวของไข่ที่เยื่อบุโพรงมดลูก แต่ถ้าหากไข่ที่ผสมกับอสุจิได้ฝังตัวที่ผนังมดลูกแล้ว ยาจะไม่มีผลกับการตั้งครรภ์
 • ยาคุมฉุกเฉินป้องกันโรคติดต่อไม่ได้ การใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การสวมถุงยางอนามัย
 • ยาคุมฉุกเฉินมีผลข้างเคียงสูง เพราะยาคุมฉุกเฉินออกฤทธิ์ต่อสภาพแวดล้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีผลต่อฮอร์โมนและความผิดปกติต่อผู้ใช้ เช่น ประจำเดือนผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น
 • ยาคุมฉุกเฉินไม่เป็นอันตรายสำหรับการตั้งครรภ์ใหม่ และนอกจากนี้ยังไม่มีผลทำให้การตั้งครรภ์ครั้งต่อไปช้าลง
 • รับประทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกให้เร็วที่สุด หากรับประทานยาเม็ดแรกภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีเพศสัมพันธ์จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากถึง 85% แต่ถ้ารับประทานยาเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมง หลังมีเพศสัมพันธ์จะให้ประสิทธิภาพการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 75%
 • ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถคุมกำเนิดระยะยาวได้ หากผู้ใดที่ยังไม่พร้อมมีบุตรแต่ต้องการคุมกำเนิดในระยะยาว การรับประทานยาคุมกำเนิดแบบปกติวันละ 1 เม็ด เป็นวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการคุมกำเนิดระยะยาวได้ดีที่สุด

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉิน

 • ผู้ที่เป็นไมเกรนชนิดที่มีอาการเตือน
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และมีพฤติกรรมสูบบุหรี่จัด
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคลมชัก
 • ผู้ที่เป็นโรคลิ่มเลือดอุดตัน
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน มีภาวะไตทำงานผิดปกติ หรือภาวะหลอดเลือกผิดปกติ
 • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
 • ผู้ที่เคยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ที่เป็นโรคตับเฉียบพลันหรือตับแข็ง 
 • ผู้ที่เป็นมะเร็งอวัยวะภายในของผู้หญิง และมะเร็งเต้านม

สรุปบทความยาคุมฉุกเฉิน

สุดท้ายนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีการคุมกำเนิดแบบปกติทั่วไป แต่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์เป็นอย่างมากเมื่อทานเม็ดแรกทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ และไม่แนะนำให้ทานยาคุมฉุกเฉินแทนการคุมกำเนิดปกติ ควรเลือกใช้ยาคุมฉุกเฉินในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่อง ยาและการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อรูปร่าง ดีต่อผิวพรรณ สามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ผ่านแอป ALL PharmaSee ปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง มาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ

All Pharma See

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อสงสัยโควิด ความรู้ด้านสุขภาพ สินค้าสุขภาพ สูงวัย ยังเก๋า

หยุดยาวนี้อุ่นใจไปกับเอ็กซ์ต้า เที่ยวภาคไหน ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

เที่ยวภาคไหน ต้

ข้อสงสัยโควิด

อาการไอแบบไหน ที่ใช่โควิด

ไอค๊อกไอแค๊ก นี

ข้อสงสัยโควิด ยาและอาหารเสริม สุขภาพแต่ละช่วงวัย สูงวัย ยังเก๋า โภชนาการ

อาหารทางการแพทย์ กับ ผู้ป่วย Long Covid

อาหารทางการแพทย

ข้อสงสัยโควิด สุขภาพแต่ละช่วงวัย

วิธีเตรียมพร้อมก่อนวิ่งมาราธอน

สิ่งแรกที่ควรระ

ข้อสงสัยโควิด สุขภาพแต่ละช่วงวัย

วิธี เลิกบุหรี่ ด้วยตัวเองง่ายๆ ให้เห็นผล

วันที่ 31 พฤษภา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เอ็กซ์ต้าเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เอ็กซ์ต้ายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เอ็กซ์ต้าไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า ทั้งนี้หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก