“ตะคริว” เกิดจากอะไร ทำไมเราจึงเป็น?

ตะคริว (cramp) คือภาวะที่มีการหดเกร็ง ของกล้ามเนื้อ อย่างรุนแรง โดยทั่วไป ตะคริว มักเกิดไม่เกินสองนาที แต่อาจมีบาง

ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายรับปีวัว
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี รับปีวัวทอง

สถานการณ์สุขภาพคนไทย ในปัจจุบัน พบว่า คนไทยอายุยืนขึ้น แต่ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้มากขึ้น ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น และพบว่ามี การออกกำลังกายน้อย ประกอบกับการต้องพบเจอสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 อาจทำให้คนไทยรู้สึกไม่อยากออกมาออกกำลังกายนอกบ้าน วันนี้เราจึงขอมาแนะนำการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ที่บ้าน และไม่ใช้อุปกรณ์มากนัก เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีรับปีวัวทองกันค่ะ

ออกกำลังกาย
นี่ฉันติด COVID-19 แล้วหรือยัง?

หลายคนกังวลใจจนทุกวันต้องถามตัวเองว่า “วันนี้ฉันติด COVID-19”

ออกกำลังกาย
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์อะไรบ้าง ตรวจวัด COVID-19 ฟรี

ตอนนี้ภาครัฐมีมาตรการและนโยบายให้ผู้ที่ตรวจ COVID-19

ออกกำลังกาย