หน้าหลัก > โปรโมชั่น
ราคา (บาท)
รสชาติดี ชงละลายง่ายทั้งน้ำเย็น และอุ่น
สำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ควบคุมปริมาณเกลือแร่
มีปริมาณสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
SALE
สำหรับผู้ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ปกติ 1,500.-
สำหรับผู้ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาล