ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคยาเหลือใช้และยังไม่หมดอายุให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความต้องการใช้ยาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังร่วมกันเป็นส่วนช่วยลดการทิ้งยาเหลือใช้จำนวนมหาศาลของประเทศ สามารถบริจาคยาได้ทุกประเภทโดยจะมีเภสัชกรเป็นผู้คัดแยกยา และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางต่อไป

ยาที่รับบริจาค

1. รับทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ
และมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
2. ไม่รับยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว
3. ไม่รับยาที่ใช้ทา เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ยาทาแก้ร้อนในในปาก ที่เปิดใช้แล้ว


* กลุ่มยาโรคเรื้อรัง ที่มีวันหมดอายุอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป