Check list พัฒนาการเด็กเล็ก และการเสริมสร้างพัฒนาการ

Check list พัฒนาการเด็กเล็ก และการเสริมสร้างพัฒนาการ  : เล่นสนุก สุขภาพแข็งแรง

           การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับเด็ก เพราะนอกจากจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา การเสริมสร้างพัฒนาการผ่านการเล่นจึงจำเป็นที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการเล่นที่เหมาะสมกับวัย

ช่วงอายุ 1-2 ขวบ

วัยนี้เด็กสามารถเริ่มก้าวเดินได้เอง แม้จะยังไม่คล่อง สามารถเริ่มทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเอง เช่น ทานข้าว ดื่มน้ำ สามารถเดินขึ้นบันไดโดยใช้มือเกาะได้ ซึ่งถือเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆ เด็กวัยนี้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้ ของเล่นควรเป็นประเภทลากจํงไปมาได้ เข่น รถชาก เป็นต้น ควรให้เด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น การหยิบของตามคำบอก การว่ายน้ำ การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น

ช่วง 2-3 ขวบ

วัยนี้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องและสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อแขน ขา แข็งแรงขึ้น สามารถเล่นแบบใช้กล้ามเนื้อได้หลากหล่ยมากขึ้น เช่น การวิ่ง กระโดด  ปั่นจักรยาน 3 ล้อ สามารถจับดินสอหัดเขียนได้ สามารถใช้จินตนาการวาดรูป ระบายสีได้

 การเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้  ให้เด็กเล่นนอกบ้าน เล่นดิน เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน ฝึกปั่นจักรยาน เล่นเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น เป็นต้น

ช่วง 3-4 ขวบ

วัยนี้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้หลายอย่าง มีการพัฒนาทางด้านความคิดและจินตนาการ มีคำถามและข้อสงสัยมากขึ้น สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆได้

การเสร้มสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้ ให้เด็กฝึกว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ช่วยเหลืองานบ้าน เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ช่วง 4-5 ขวบ

วัยนี้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตามต้องการ สามารถทำดิจกรรมได้หลากหลายขึ้น ว่ายน้ำได้ สามารถปั่นจักรยาน 2 ล้อได้

 การเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้ สนับสนุนทางด้านกีฬา เช่น ฝึกโยนบอล  เป็นต้น  ด้านดนตรี เช่น เก้าอี้ดนตรี แอโรบิก เป็นต้น

 ช่วง 5-6 ขวบ

วัยนี้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ รู้จักความอดทน สามารถทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้

การเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้ เน้นกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่ม ทั้งกีฬากบางแจ้งและในร่ม กีฬาที่ต้องอาศัยความสามัคคี เป็นกิจกรรมที่สามารถออกแรงได้มาก ได้แก่ วิ่งแข่ง เตะบอล เล่นปิงปอง เป็นต้น