หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ

รูปแบบของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส มีทั้งร้านยากั้นห้องอย่างเป็นสัดส่วนบริเวณร้าน 7-Eleven และในรูปแบบร้าน Stand Alone ซึ่งมีสินค้าสุขภาพให้บริการอย่างครบครัน นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจ 7-Eleven และ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส อีกด้วย

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความสะดวกในการดูแลสุขภาพ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ดังเช่นเป้าหมายของเรา “ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส นำสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน”