หน้าหลัก > สินค้า
ราคา (บาท)
สวมกระชับแผลผ่าตัดหลังคลอด
ป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก
กระชับกล้ามเนื้อ บริเวณข้อมือ
สวมเเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อย
สวมบริเวณข้อมือ เพื่อกระชับกล้ามเนื้อ บริเวณข้อมือ
ลดอาการบวม บริเวณน่อง
ลดอาการบวม บริเวณต้นขา
ลดอาการบวม แทนผ้ายืดชนิดพัน บริเวณสะโพก
ลดอาการบวม บริเวณศอก
ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามาถเดินได้
อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน
อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน