หน้าหลัก > สินค้า > วีลแชร์
ราคา (บาท)
วีลแชร์ สะดวกพับเก็บได้ รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามาถเดินได้ พับเก็บสะดวก
ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามาถเดินได้