หน้าหลัก > สินค้า > อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
ราคา (บาท)
ปรับระดับความดังได้ 4 ระดับ
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ออกซิเจน
ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่