หน้าหลัก > สินค้า > อุปกรณ์ตรวจน้ำตาลในเลือด
ราคา (บาท)
ใช้งานได้ง่าย ปริมาณเลือด 1-2 ไมโครลิตร
สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น แอคทีฟ
สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น แอคทีฟ และเพอร์ฟอร์มา
สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น ไกด์
สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น ไกด์