หน้าหลัก > สินค้า > สำหรับบุคคลทั่วไป
ราคา (บาท)
รสชาติดี ชงละลายง่ายทั้งน้ำเย็น และอุ่น
พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ 29 ชนิด มีใยอาหาร
สามารถใช้เป็นอาหารมื้อหลักหรือใช้เสริมอาหารได้
อาหารสูตรครบถ้วน ที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการพร้อมวิตามิน
มีปริมาณสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย