หน้าหลัก > News > ข่าวสาร > “มอบยิ้ม อิ่มรัก” โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

“มอบยิ้ม อิ่มรัก” โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

22/05/2019

ผู้บริหาร เภสัชกร และ ทีมงานร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับ หน่วยงานบัญชีบริหาร หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมียม คาเฟ่ และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดโครงการ “มอบยิ้ม อิ่มรัก” ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณดิจิตอล อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ก้อนเห็ดนางฟ้า และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูทะเล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ป่าชายเลน

โดยร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้ร่วมสนับสนุนตู้ยาสามัญสำหรับโรงเรียน พร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกสอดแทรกความรู้โดยเภสัชกร ในเรื่องการป้องกันยุงลาย โรคไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก รวมถึงเรื่องสุขอนามัยพื้นฐาน เช่น การล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้มาดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของน้องๆ นักเรียน สร้างความสุขและอิ่มเอมใจให้กับทีมงานอย่างถ้วนหน้า