หน้าหลัก > News > ข่าวสาร > ชุมชนสุขภาพดี ปี 2 : วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน

ชุมชนสุขภาพดี ปี 2 : วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน

22/05/2019

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดกิจกรรม “ชุมชนสุขภาพดี ปี 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางเขน, ชุมชนวัดไตรรัตนาราม, แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล, นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง

ภายในงานมีทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ อาทิ
• บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI), วัดความดันโลหิต, วัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว และตรวจร่างกาย โดยทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
• บริการปรึกษาเรื่องยา โดยเภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
• ปรึกษาเรื่องอาหาร, วัดภาวะอ้วนลงพุง, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกำหนดอาหาร และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายคนไทยไร้พุง


และกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ชุมชน ในหัวข้อ
• เสวนาสุขภาพอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
• เรียนรู้การออกกำลังกายอย่างง่ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายคนไทยไร้พุง
• รับฟังและพูดคุยเรื่องการใช้ยาในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี กับเภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

พร้อมกันนี้ในงานยังมีจุดรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางอีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยชาวชุมชนวัดไตรรัตนารามและชุมชนใกล้เคียง ได้มาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพและรับความรู้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ พร้อมร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ กลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มกันถ้วนหน้า และในโอกาสนี้ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้มอบตู้ยาสามัญให้กับชุมชนวัดไตรรัตนาราม เพื่อดูแลสุขภาพของทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึง

สำหรับกิจกรรมชุมชนสุขภาพดีในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดี และชุมชนมีความสุข