หน้าหลัก > News > ข่าวสาร > มอบตู้ยาสามัญเพื่อชุมชน (โซนภาคเหนือ)

มอบตู้ยาสามัญเพื่อชุมชน (โซนภาคเหนือ)

22/05/2019

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา ทีมงานร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “เอ็กซ์ต้าออนทัวร์” มอบความสุขและสุขภาพดีให้กับลูกค้า ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสใน 6 จังหวัดทางโซนภาคเหนือ

พร้อมกันนี้ เภสัชกรและทีมงานร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ยังได้เดินทางไปมอบตู้ยาสามัญเพื่อชุมชน ให้กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทีมงานได้ไปจัดกิจกรรม ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จ.เชียงราย
2. โรงเรียนบ้านห้วยบง จ.พะเยา
3. โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ จ.น่าน
4. โรงเรียนวัดสระโคล่ จ.พิษณุโลก
5. วัดไทยสามัคคี จ.ตาก
6. วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร

โดยมีเภสัชกรเอ็กซ์ต้าร่วมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คนในชุมชนและครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดี

แม้กิจกรรมของเราจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ทุกท่านยังสามารถมาสอบถามข้อมูลสุขภาพ พร้อมทั้งปรึกษาเรื่องการใช้ยากับเภสัชกรของเราที่หน้าร้านได้เลยนะคะ