หน้าหลัก > News > ข่าวสาร > eXta Love Earth สร้างผืนน้ำ คืนผืนป่า

eXta Love Earth สร้างผืนน้ำ คืนผืนป่า

22/05/2019

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัดกิจกรรม”eXta Love Earth สร้างผืนน้ำ คืนผืนป่า” ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าที่ 5 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการช่วยชะลอไม่ให้น้ำในลำธารไหลเร็วเกินไป คืนความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศ ทั้งสัตว์ป่าและพืชพรรณนานาชนิด รวมทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อีกด้วย

ซึ่งในครั้งนี้คณะผู้บริหาร พนักงาน และเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้ช่วยกันสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ ดิน และก้อนหิน ในการเรียงขวางกั้นทางน้ำ รวมเป็นจำนวน 5 ฝาย ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

และในโอกาสนี้ได้ถวายยาสามัญให้กับวัดลิ้นช้าง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ และเดินทางไปมอบยาสามัญให้กับโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ และชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย