หน้าหลัก > News > ข่าวสาร > ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนสุขภาพดี (เขตบางเขน)

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนสุขภาพดี (เขตบางเขน)

17/05/2019

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับชุมชนสุขภาพดี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ ศาลาอเนกประสงค์ ซอย 1 ชุมชนหมู่บ้านสดใส โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางเขน, ชุมชนหมู่บ้านสดใส, แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และทีมงานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานมีทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดัน วัดระดับน้ำตาลในเลือด ค่าดัชนีมวลกาย พร้อมรับคำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ, ทดสอบความสามารถของร่างกาย และให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี, ปรึกษาการใช้ยา โดยเภสัชกรจากร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และจุดรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง

กิจกรรมได้รับผลตอบรับที่ดี โดยชาวชุมชนหมู่บ้านสดใสและชุมชนใกล้เคียง ได้มาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพและรับความรู้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ พร้อมร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ กลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มกันถ้วนหน้า และในโอกาสนี้ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้มอบตู้ยาสามัญให้กับชุมชนหมู่บ้านสดใส เพื่อดูแลสุขภาพของทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึง

สำหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับชุมชนครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส น้อมนำคำสอนมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อ “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”