หน้าหลัก > News > ข่าวสาร > มอบถุงยายังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา

มอบถุงยายังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา

17/05/2019

ทีมงานร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้เดินทางไปมอบถุงยายังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ใหญ่บ้านทวีศักดิ์ สุวรรณรักษ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

และในโอกาสนี้ยังได้มอบถุงยาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 4 แห่ง ได้แก่ ตำบลคลองรี ตำบลสนามชัย ตำบลกระดังงา และตำบลท่าหิน

สำหรับการลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือและสิ่งของบริจาคต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย และยังเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอีกด้วย