หน้าหลัก > News > กิจกรรม > ผู้โชคดีจากกิจกรรม “หน้าร้อนนี้พกอะไรในกระเป๋า”

ผู้โชคดีจากกิจกรรม “หน้าร้อนนี้พกอะไรในกระเป๋า”

23/05/2019



รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “หน้าร้อนนี้พกอะไรในกระเป๋า”

• ของรางวัล •
Gift Voucher Aromatherapy Body Massage จาก Health Land จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ได้แก่…
1. สุวรรณี กิตติพงษ์
2. Peerapun Chaokaenkaew
3. Jiabao Limbananuwat
4. Lanla Aeya
5. Sarabom Int

• ของรางวัล •
eXta Gift Set จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ได้แก่…
1. PookPik Piyawan
2. Wanwipa Phoonklang
3. Kwan Yukime
4. Savitree Joonsiri
5. Boonthida Asawapornchai

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับมาทางกล่องข้อความ >> facebook <<
ภายวันที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลค่ะ หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลนะคะ

ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด