Home > Product > Medical food
Price (THB)
สำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ควบคุมปริมาณเกลือแร่
สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน
สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง,กำลังพักฟื้นหลังผ่าตัด
มีปริมาณสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
สำหรับให้อาหารทางสายยาง หรือดื่มเสริม