COVID-19 ในประเทศไทย

  1. ข้อมูลวันที่ 5 มีนาคม 2564

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

+79 ราย

รวม 26,241

รักษาหาย

+79 ราย

รวม 25,641

เสียชีวิต

0 ราย

รวม 85

บทความเกี่ยวกับ การรับมือโควิด-19

รวมสินค้าตั้งการ์ด รับมือโควิด-19