หายเจ็บคอ…ไม่ง้อยาแก้อักเสบ

อาการเจ็บคอ เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อในลำคอ เช่น มีการอักเสบที่ผนังช่องคอ เพดานอ่อน ต่อมทอนซิล โคนลิ้นหรือกล่องเสียง

ยาและอาหารเสริม
อาหารต้านหวัด

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน โรคยอดฮิตที่มักพบบ่อย ได้แก่ หวัด การรับประทานอาหารบางประเภทจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสู้กับหวัดได้

ยาและอาหารเสริม
นำ้เกลือ
ไม่ใช่แค่ล้างแผล แต่น้ำเกลือมีประโยชน์กว่าที่คิด

น้ำเกลือคืออะไร น้ำเกลือคือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ซึ่งความเข้มข้นที่นิยมใช้คือน้ำเกลือ 0.9% หมายถึงในน้ำ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณเกลือ 0.9 กรัม

ยาและอาหารเสริม
อาการไอ และวิธีบรรเทาอาการไอด้วยตนเอง

เป็นอาการตอบสนองของร่างกาย ต่อการระคายเคืองทางเดินหายใจ

ยาและอาหารเสริม