Home > Healthcare center > สุขภาพแต่ละช่วงวัย > วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

reference -สำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนมีไว้เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เพราะร่างกายอ่อนแอลง และไวต่อการติดเชื้อได้ง่าย ยิ่งในปัจจุบันมีทั้งโรคที่กลับมาเกิดซ้ำ และโรคเกิดใหม่อยู่มากมาย เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องฉีดวัคซีน โดยมีคำแนะนำสำหรับการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ได้แนะนำวัคซีนที่ควรฉีด (Recommended vaccine) ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป มีดังนี้

  1. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

จากสถิติมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการเป็นโรคบาดทะยักสูงขึ้น โดยประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้มาก่อน หรือรับครั้งสุดท้ายก็นานเกิน  10 ปีไปแล้ว และในบางพื้นที่ยังเกิดโรคคอตีบขึ้นใหม่ ซึ่งทางเวชปฏิบัติจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก และคอตีบไปพร้อมกัน โดยแนะนำให้ฉีดทุกๆ 10 ปี

  1. วัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ (ชนิดเชื้อตาย)

ในผู้สูงอายุพบว่ามักมีอาการแทรกซ้อนจากการเป็นหวัด เช่น ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งรุนแรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะฤดูฝน โดยแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าฤดูฝน และต้องฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

  1. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อตับ เช่น โรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับ โดยวัคซีนชนิดนี้จะช่วยป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบบี และอันตรายต่างๆ โดยการฉีด 1 ครั้ง อาจมีภูมิคุ้มกันได้ตลอดชีวิต ดังนั้นควรตรวจโดยฉีดวัคซีน 1 เข็ม แล้ว 2-4 สัปดาห์กลับมาตรวจ  AntiHBs antibody หากพบว่าระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่า 10 IU/ml แสดงว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันแล้ว

  1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ และคอนจูเกต

เชื้อนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อรุนแรงในผู้สูงอายุ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง โดยแนะนำให้ฉีด 1 ครั้ง (ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ) โดยภูมิคุ้มกันจะลดลงภายใน 5-10 ปี

การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยป้องกัน และลดความรุนแรงของการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเกิดโรคร้าย ดังนั้นจึงควรรีบพาผู้สูงอายุในครอบครัวไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและฉีดวัคซีนนะคะ

TAG ผู้สูงอายุ

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา

Last post

ลูกตัวร้อน ดูแลแบบไหนให้ถูกต้อง

อุณหภูมิเท่าไร ถึงจะเรียกว่าลูกน้อยมีไข้กันนะ

read more

How to ล้างหน้ายังไงให้ไกลสิว

ผิวบอบบาง แพ้ง่าย และทุกสภาพผิว

read more