6 ขั้นตอนการขอบันทึก ผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

ผลการตรวจ COVID-19 ด้วย ATK

การขอบันทึก ผลตรวจด้วย ATK จากร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส บน ALL PharmaSee Application

⏰ ช่วงเวลาการใช้บริการ 11.00-20.00 น.

ใช้แสดงสถานะผลตรวจด้วย ATK เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้

6 ขั้นตอน การขอบันทึก ผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส บน ALL PharmaSee Application มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

🔹เตรียมชุดตรวจ Antigen Test Kit

ศึกษาวิธีการใช้ ATK ด้วยตนเอง ตามคู่มือหรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขั้นตอนที่ 2

ดาวน์โหลดและลงทะเบียน แอปพลิเคชัน ALL PharmaSee

วิธีดาวน์โหลดก็ง่ายๆ
◾ วิธีที่ 1

กดที่ภาพ หรือ สแกน QR Code เลือกภาพตามอุปกรณ์ของทุกท่านได้เลยค่ะ ^_^

◾ วิธีที่ 2

เพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่าน Google Play หรือ App store

พิมพ์คำว่า ALL PharmaSee

ALL PharmaSee

เจอแอปเขียวน้ำเงินแบบนี้

ดาวน์โหลดได้เลย!

ขั้นตอนที่ 3

🔹 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส

เข้า ALL PhamaSee ▶ เลือกเภสัชกร ▶ แชท ▶ แจ้งเภสัชกร ขอบันทึกผล ATK บนหมอพร้อม Station

 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล
 2. แจ้งเลขบัตรประชาชน
 3. แจ้งยี่ห้อชุดตรวจ ATK / ถ่ายรูปชุดตรวจ ATK
 4. ระบุเหตุผลในการขอบันทึกผล ATK

ขั้นตอนที่ 4

🔹 ยืนยันตัวตนและตรวจ ATK

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ( แสดงบัตรประชาชนให้เภสัชกร )
 2. เริ่มทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
 3. รอจนแสดงผลตรวจ

ขั้นตอนที่ 5

🔹 ส่งรูปถ่ายผลตรวจ ให้กับเภสัชกร

ถ่ายรูปผลตรวจ ATK

 1. ให้เห็นยี่ห้อ
 2. เขียนชื่อ-นามสกุล
 3. เขียนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. เขียนวันที่

ขั้นตอนที่ 6

🔹 ตรวจสอบข้อมูลบน แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

ผลตรวจ ATK แสดงใน แอปพลิเคชัน หมอพร้อม


และถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสทุกสาขาใกล้บ้าน หรือที่ แอปฯ ALL PharmaSee ดาวน์โหลดฟรีที่

บทความที่เกี่ยวข้อง