เกี่ยวกับ เอ็กซ์ต้า พลัส
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ
 
รูปแบบของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส มีทั้งร้านยากั้นห้องอย่างเป็นสัดส่วนบริเวณร้าน 7-Eleven และในรูปแบบร้าน Stand Alone ซึ่งมีสินค้าสุขภาพให้บริการอย่างครบครัน นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจ 7-Eleven และ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส อีกด้วย
เกี่ยวกับ เอ็กซ์ต้า เนเชอรัล

“Exta Natural” is a new choice for people who concern about their health and beauty. We attend to select products, services and also use material from natural source. We have variety of high-quality Thai Herb products for you to choose. Because we are “Destination of nature lovers”