COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

+10,111 ราย

รวม 1,764,949

รักษาหาย

+10,612 ราย

รวม 1,640,824

เสียชีวิต

+63 ราย

รวม 18,336

บทความเกี่ยวกับ การรับมือโควิด-19

รวมสินค้าตั้งการ์ด รับมือโควิด-19