COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลวันที่ 21 มกราคม2564

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

+142 ราย

รวม 12,795

รักษาหาย

+221 ราย

รวม 9,842

เสียชีวิต

0 ราย

รวม 71

บทความเกี่ยวกับ การรับมือโควิด-19

รวมสินค้าตั้งการ์ด รับมือโควิด-19