หน้าหลัก > ชุมชนสุขภาพดี ปี 2 : โรงเรียนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

 

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดกิจกรรม “ชุมชนสุขภาพดี ปี 2” เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดท่าพระ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่, ชุมชนวัดท่าพระ, แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล, นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง

ภายในงานมีทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ อาทิ
• บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI), วัดความดันโลหิต, วัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว และตรวจร่างกาย โดยทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
• บริการปรึกษาเรื่องยา โดยเภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
• ปรึกษาเรื่องอาหาร, วัดภาวะอ้วนลงพุง, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกำหนดอาหาร และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายคนไทยไร้พุง

พร้อมกันนี้ในงานยังมีจุดรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางอีกด้วย