หน้าหลัก > วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7

 

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน เข้าร่วมงาน “วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7” งานจัดขึ้น ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยทางสภาเภสัชกรรมได้จัดทำมาตรฐานร้านยา เพื่อพัฒนาศักยภาพร้านยาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ภายในงานมีการประชุมวิชาการในหัวข้อ “อาการไม่พึงประสงค์ทางจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม” และ พิธีรับมอบเกียรติบัตรสำหรับร้านยาที่ผ่านการรับรองร้านยาคุณภาพ ประจำปี 2560 ซึ่งร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับมอบเกียรติบัตรร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมในครั้งนี้ด้วย ทำให้ปัจจุบันร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส มีร้านยาคุณภาพที่ให้บริการแก่ชุมชน รวมทั้งสิ้น 137 สาขาทั่วประเทศ และยังคงเป็นไปตามเป้าหมายการเป็นร้านยาคุณภาพในทุกสาขา