หน้าหลัก > งานประชุมวิชาการ และ งานประดับเข็มเสื้อกาวน์เภสัชกร

 

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัดงานประชุมวิชาการ และ งานประดับเข็มเสื้อกาวน์เภสัชกร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา” และ นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์ มาบรรยายในหัวข้อ Pain Management (การจัดการกับความปวด)

ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE 3 หน่วยกิต) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า สำหรับช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเข็มประดับเสื้อกาวน์และของที่ระลึก ให้แก่ เภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่ร่วมงานกับองค์กรมาเป็นระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความผูกพันระหว่างเภสัชกรและองค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพลักดันและพัฒนาร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ให้เป็นร้านยาคุณภาพที่ชุมชนไว้วางใจตลอดไป