หน้าหลัก > มุมสุขภาพ > มุมสุขภาพ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ‘ออกกำลังกายหรือว่าดูแลอาหาร แบบไหนที่ว่าดี?’

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ‘ออกกำลังกายหรือว่าดูแลอาหาร แบบไหนที่ว่าดี?’

ที่มา ร้านเพื่อสุขภาพเอ็กซ์ต้าพลัสผู้โชคดีที่ได้รับ ‘Vistra L-Carnitine 3L 500mg’ ได้แก่ 


1. Pimjai Sukjit 
2. Moodaeng Moowhan 
3. Prajug Tunduu 
4. BeeBee Nidarat 
5. Witsanu Nukaaon 
6. Thitima Chuenchom 
7. Saranya Supanurat  
8. Sara Thanaporn 
9. Pornsuk Boonpratoom 
10. รัชนีกร เศิกกันยา 
11. มินิ โดร่า  
12. Jirapan Pakobkit 
13. กันต์ธร แซ่จุ้ง 
14. Almond Latte Frappe 
15. Porntip Luangkittipong 
16. Watcharin Siroratanakul 
17. Puy Nittaya Kanavan  
18. Budsakorn Klubboonson  
19. Orasa Sakunungphakorn  
20. Wirawan Nimnual 
21. Phatreeya Suksamran 
22. นุช อิงคศิริ 
23. ชนิกานต์ สุขสาธุ 
24. Pupae Chotip 
25. Lingnoy Jutamas 
26. Yupa Wanpriangthao  
27. Kankamol Phuangkham 
28. Wichai Siritaworajan  
29. Panda Mind Bos  
30. Ponglada Naewpanit 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ 

รบกวนแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลค่ะ 
- ลำดับที่ 
- ชื่อ-นามสกุล 
- เบอร์โทร 
- ที่อยู่ 
- อีเมล์ 

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับมาทางกล่องข้อความ >>facebook eXta<< ภายวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลค่ะ หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลนะคะ 

ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
TAG กิจกรรมร่วมสนุก

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา