หน้าหลัก > มุมสุขภาพ > โภชนาการ > หญ้าหวานใช้แทนน้ำตาลได้ไหม?

หญ้าหวานใช้แทนน้ำตาลได้ไหม?

ที่มา รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หญ้าหวานเป็นพืชที่ให้ความหวานโดยธรรมชาติ  ใบหญ้าหวานแห้งนั้นถ้าสกัดด้วยน้ำจะได้สารหวานซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย 150 - 300 เท่า โดยสารสกัดบริสุทธิ์จากใบหญ้าหวานนั้นเรียกว่าสติวิออลไกลโคไซด์

หลายประเทศได้มีการอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาล เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปอนุญาตให้มีการใช้สารหวานจากหญ้าหวานเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 ตามลำดับ


ในประเทศไทยนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศอนุญาตให้สามารถใช้สารสกัดบริสุทธิ์จากใบหญ้าหวานนั้นหรือเรียกว่าสติวิออลไกลโคไซด์นั้นใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยอ้างอิงข้อมูลของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตร และองค์การอนามัยโลก แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ประเมินและกำหนดค่าความปลอดภัยว่าสารดังกล่าวมีความปลอดภัยTAG เรื่องสุขภาพ

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา

โพสต์ล่าสุด

ภญ. ชนิดา จินดาสุข

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ความแตกต่างระหว่างโรคชิกุนคุนยา และโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคแก้ท้องผูก

การป้องกันและรักษาอาการท้องผูกนั้น

อ่านเพิ่มเติม

วิธีลดไข้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

เมื่ออุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าพันกระชับกล้ามเนื้อคืออะไร

ไขทุกข้อสงสัยผ้ายืดพยุง/ผ้ากระชับกล้ามเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม