หน้าหลัก > มุมสุขภาพ > สุขภาพแต่ละช่วงวัย > ล้างมืออย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

ล้างมืออย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

ที่มา -ล้างมืออย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

การล้างมือ (Hand hygiene) คือการทำความสะอาดเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยบนมือชั่วคราว เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อนี้


การล้างมือโดยใช้น้ำ

เป็นการล้างมือที่ฟอกมือด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว  หลังจากนั้นก็ใช้น้ำเป็นตัวชะล้างทำความสะอาด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามวัตถุประสงค์ในการล้างแต่ละครั้ง เช่นการล้างมือทั่วไป คือการทำความสะอาดที่ใช้เวลาฟอกสบู่นานประมาณ 15 วินาทีเพื่อสุขอนามัยที่ดีในชีวิตประจำวัน  ส่วนการล้างมือด้วยสบู่เหลวผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4%  มักเป็นการล้างมือก่อนทำหัตการในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ โดยจะฟอกมือ แขน ถึงข้อศอกให้ทั่วเป็นเวลา 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

การล้างมือโดยไม่ใช้น้ำ

เป็นการล้างมือในกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในการล้างมือด้วยแอลกฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที

TAG สุขภาพ

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา

โพสต์ล่าสุด

อาหารชาร์จพลังสมอง

สมองของเราให้ปลอดโปร่ง

อ่านเพิ่มเติม

ไขข้อสงสัย ยาลดกรด

ยาลดกรดแต่ละชนิดต่างกันยังไง

อ่านเพิ่มเติม

กภ.วลีรัตน์ นันทเอกพงศ์

อุปกรณ์ช่วยเดิน เราควรเลือกใช้อย่างไร

ไม้เท้าแต่ละชนิด

อ่านเพิ่มเติม

กัญชากับการรักษาโรค

โรคที่เป็นกับน้ำมันกัญชา

อ่านเพิ่มเติม