หน้าหลัก > มุมสุขภาพ > ยาและอาหารเสริม > กัญชากับการรักษาโรค

กัญชากับการรักษาโรค

ที่มา gpo


กัญชา

เป็นพืชในวงศ์ Cannabaceae ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ และมีสารประกอบทางเคมีหลายร้อยชนิด

โดยสารที่อยู่ในกัญชาที่สามารถนำมารักษาโรคได้ คือ สารประกอบ cannabinoids โดยสารที่ออกฤทธิ์หลักที่นำมาใช้ในทางการแพทย์ คือ

 1. delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 2. cannabidiol (CBD) ไม่มีฤทธิ์เสพติด ออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกาย เช่น ความจำ อารมณ์ การนอนหลับ ความปวด ฯ
 • วงการแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้น้ำมันกัญชาในกลุ่มโรคอะไรบ้าง

กลุ่มโรคที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์ ได้แก่

 1. โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
 2. ภาวะคลื่นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัดที่รักษาด้วยวิธี มาตรฐานไม่ได้ผล
 3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 4. ภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นๆไม่ได้ผล

กลุ่มโรคที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์ (ในการคุมอาการ)

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชากับผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน และทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นความปลอดภัยและ ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการนำมาใช้ ได้แก่

 1. โรคพาร์กินสัน
 2. โรคอัลไซเมอร์
 3. โรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating disorders)
 4. โรควิตกกังวล(generalized anxiety disorder)
 5. ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
 6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

กลุ่มโรคที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์ (ในอนาคต)

ซึ่งมีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย ของการใช้สารสกัดกัญชา

โดยทำการศึกษาในขั้นหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ก่อนทำการศึกษาในคน เป็นลำดับต่อไป

            กล่าวโดยสรุปคือ น้ำมันกัญชานั้นมีประโยชน์ สามารถช่วยในการรักษาบางโรคได้ แต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่รักษาได้ทุกโรค ดังนั้น การใช้น้ำมันกัญชาควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชียวชาญ

 

เอกสารอ้างอิง

 1. องค์การเภสัชกรรม https://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=414
TAG เรื่องสุขภาพ

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา

โพสต์ล่าสุด

อาหารชาร์จพลังสมอง

สมองของเราให้ปลอดโปร่ง

อ่านเพิ่มเติม

ไขข้อสงสัย ยาลดกรด

ยาลดกรดแต่ละชนิดต่างกันยังไง

อ่านเพิ่มเติม

กภ.วลีรัตน์ นันทเอกพงศ์

อุปกรณ์ช่วยเดิน เราควรเลือกใช้อย่างไร

ไม้เท้าแต่ละชนิด

อ่านเพิ่มเติม

กัญชากับการรักษาโรค

โรคที่เป็นกับน้ำมันกัญชา

อ่านเพิ่มเติม