หน้าหลัก > มุมสุขภาพ > สุขภาพแต่ละช่วงวัย > หกล้มในผู้สูงอายุ อันตรายกว่าวัยอื่นหลายเท่าตัว

หกล้มในผู้สูงอายุ อันตรายกว่าวัยอื่นหลายเท่าตัว

โดย กภ.วลีรัตน์ นันทเอกพงศ์  ที่มา RAMA CHANNELการล้ม/หกล้ม (Fall) ในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกและระดับประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีคนสูงวัยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซี่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ องค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้มและมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดผลกระทบตามมาทั้งกับผู้สูงอายุเองและกับครอบครัวที่ต้องรับภาระในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ป้องกันได้หากเรียนรู้และทำความเข้าใจในปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหกล้ม บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางการป้องกันการหกล้ม เพื่อนำไปดูแลคนในครอบครัวได้ ซึ่งสามารถป้องกันการพลัดตก หกล้ม โดยการประเมิน ผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ในแนวทางเดียวกัน

สาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดการหกล้ม 
การหกล้มเป็นภาวะที่เกิดจากสูญเสียการทรงตัว ทำให้อวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ ฯลฯ เกิดการกระแทก และบาดเจ็บอาจจะเล็กน้อยหรือรุนแรง และบางรายอาจจะเสียชีวิตได้ สาเหตุมีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงด้านสายตา ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตายาว ทำให้มองเห็นไม่ชัด จึงเกิดการหกล้ม
2. การเปลี่ยนแปลงด้านข้อต่อและเอ็นที่อ่อนแอลง ส่งผลต่อการทรงตัว จึงทำให้เกิดการหกล้มได้
3. ระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้สูงอายุมักพบปัญหาปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นไม่อยู่ ต้องรีบเร่งในการเข้าห้องน้ำและเกิดการหกล้มบ่อยครั้ง
4. โรคประจำตัวบางอย่าง ก็ส่งผลต่อการหกล้มได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้แขนขาอ่อนแรง โรคพาร์กินสัน ที่มีภาวะสั่นก็มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูงเช่นกัน
5. การใช้ยาบางตัวมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม เช่น ยาลดความดันโลหิต ยานอนหลับ ยาต้านการซึมเศร้า

ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอก
บ้าน เช่น พื้นบ้าน แสงสว่างไม่เพียงพอ บันได ห้องน้ำ ห้องครัว รองเท้าไม่เหมาะสม เป็นต้น

มีวิธีป้องกันการหกล้มหรือไม่ ต้องทำอย่างไร เชิญต่อตามต่อในตอนต่อไปค่ะ

TAG ผู้สูงอายุ ไม้เท้า

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา

โพสต์ล่าสุด

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน
เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน
อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน สำหรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ขาหัก เข้าเฝือก