โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ลพบุรี

เภสัชกรและทีมงานร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับ

แจกสุขภาพดี ฟรีถึงบ้าน!

ฉลองเอ็กซ์ต้าครบหนึ่งแสนไลค์ แจกสุขภาพดี ฟรีถึงบ้าน!

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนสุขภาพดี (เขตบางเขน)

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ก […]

Together with us “eXta and Pharmacist” ครั้งที่ 3

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัดงาน […]

1 2 3 4 Last