กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

ผู้บริหาร เภสัชกร และพนักงานหน่วยงานเอ็กซ์ต้า

การแข่งขันกีฬาเทควันโด Jaran Taekwando Imperial World Championship 2017

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ร่วมออกบูธ

eXta Love Earth สร้างผืนน้ำ คืนผืนป่า

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัด

10th Anniversary Go Together

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน

1 2 3 7 Last