เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ซอฟคลิก 25 ชิ้น

105 บาท

buy

เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ซอฟคลิก              

แถบตรวจแอคคิว-เช็ค แอคทีฟ 25 ชิ้น

560 บาท

buy

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค แอคทีฟ         

ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแอคคิวเช็คแอคทีฟ

1,390 บาท

buy

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค แอคทีฟ       […]

เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ฟาสคลิก 24 ชิ้น

115 บาท

buy

เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ฟาสคลิก               

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค ไกด์

580 บาท

buy

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค ไกด์           • […]

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค ไกด์

3,190 บาท

buy

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค ไกด์         […]