ภญ.ปณิตา แสงส่งไพศาล

ช่วงแรกมีความลังเลระหว่างเปิดร้านยาเป็นของตัวเองดีหรือทำธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นฯและร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จึงลองมาสมัคร งานเป็นเภสัชกรที่ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส เพื่อศึกษาระบบการทำงานประกอบการตัดสินใจ

ภก.รพีพงศ์ ถมค้าพาณิชย์

การบริหารร้านช่วงแรก ไม่ถึงกับเหนื่อยมาก แค่ลำบากกว่าที่คิดไว้เท่านั้นเอง ก็เป็นธรรมดาของธุรกิจ ซึ่งกว่าจะลงตัวก็ต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู้และปรับตัวอยู่พักนึง

ภญ.ปาจรีย์ ศันสนียกุล

เภสัชกรส่วนมากจะคิดว่าฉันเป็นเภสัชกร ฉันต้องขายยา หรือบางท่านอาจจะคิดว่าฉันเป็นเภสัชกรหน้าที่ของฉันคือการขายยาเท่านั้น ฉันจะขายของเซเว่นฯ ได้ยังไง

ภก.ตฤณสิษฐ์ จิระโรจนพงศ์

ตอนแรกทางบ้านอยากให้เปิดร้านยาเป็นแบรนด์ตนเองมากกว่า แต่พิจารณาว่า การเปิดร้านยาเองและประสบความสำเร็จก็ไม่ง่ายเลย

ภญ.วิไลลักษณ์ อารัมภ์วิโรจน์

ดิฉันจบบริหารธุรกิจ และทำงานอยู่ 4 ปี แต่อยากมีร้านยาจึงตัดสินใจสอบตรงเพื่อเรียนเภสัชฯ