NEO-MUNE อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง 400 กรัม

นีโอ-มูน (NEO-MUNE) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูงมีกลูตามีน, อาร์จีนีน และน้ำมันปลา เป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียดสูง เช่น ภาวะทุพโภชนาการ, ผู้ที่มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นภายหลังการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ, มะเร็ง, แผลไฟลวก, ภาวะติดเชื้อในเลือด เป็นต้น

คุณสมบัติของ นีโอ-มูน

– เป็นสูตรอาหารที่มีกลูตามีน อาร์จีนีน และน้ำมันปลา

– ให้โปรตีนสูง เป็นอาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยหนัก

– เป็นสูตรอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งให้สารอาหาร หรือเป็นอาหารเสริมได้

การเก็บรักษา

ควรใช้ให้หมดภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากผสม ถ้ายังไม่ใช้ทันทีหลังผสมให้เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝา และเก็บไว้ในตู้เย็น

*อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น