เครื่องวัดความดันโลหิตออมรอน รุ่น HEM-7320

เครื่องวัดความดันโลหิตออมรอน รุ่น HEM-7320

เครื่องวัดความดันโลหิตออมรอน รุ่น HEM-7320
– ระบบ Intellisense เป็นระบบอัตโนมัติ ปรับระดับความดันลมให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน จึงสะดวกโดยไม่รู้สึกเจ็บแขน
– ผ้าพันแขนแบบ Easy Fit Cuff สามารถสวมทางต้นแขนได้อย่างสะดวกสบายและมีถุงลมที่กว้างกว่า ช่วยในการจัดตำแหน่งการวัดที่ถูกต้อง
– ไฟสัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าพันแขนอย่างถูกต้อง
– ไฟสัญลักษณ์แสดงสีเขียวเมื่อค่าความดันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และแสดงสีส้มเมื่อค่าความดันเกินเกณฑ์มาตรฐาน 135/85 มม.ปรอท
– แถบสเกลบอกระดับความดันโลหิต
– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน ควรทำการวัดใหม่อีกครั้ง
– สัญลักษณ์แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ
– คำนวณค่าเฉลี่ย 3 ครั้งล่าสุดที่วัดได้
– หน่วยความจำ 90 ครั้งพร้อมแสดงวันที่และเวลา
– รับประกันสินค้า 5 ปี (ตัวเครื่อง)
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
– ฆพ 2181/2560

ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น