เครื่องช่วยฟัง รุ่น HA20

เครื่องช่วยฟัง รุ่น HA20

เครื่องช่วยฟัง รุ่น HA20
– Comfortable fit behind the ear
– Amplifies the volume of all in-and outdoor
– ปรับความดังได้ 4 ระดับ
– พร้อม Earplug 3 ขนาด
– Maximum audio output: 128dB
– Sound amplification: max. 40dB
– Frequency range: 200-5000Hz
– ใช้ถ่าน LR754 ครั้งละ 1 ก้อน
– ขนาดเครื่องช่วยฟัง 40 x 40 x 12 มม.
– มาพร้อมถ่าน 2 ก้อน และกล่องเก็บรักษา
– ผลิตภัณฑ์จากเยอรมัน
– รับประกัน 3 ปี
– ก่อนใช้เครื่องช่วยฟัง ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือนักแก้ไขการได้ยิน
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
– ฆพ. 892/2558

ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น