รู้ทัน ‘บ้านหมุน’ ก่อนร่างกายเสียสมดุล

อาการเวียนศีรษะ เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยเป็นมากันแล้ว แต่ก็มีอาการเวียนศีรษะบางประเภทที่เรียกว่า‘บ้านหมุน’ ที่สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ มาดูกันว่าอาการเวียนหัวแบบบ้านหมุนคืออะไรแล้วมีวิธีป้องกันและรับมือได้อย่างไรบ้าง

 

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน 

คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม หูอื้อการได้ยินลดลง มีเสียงในหู การทรงตัวลำบากและมักรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ

 

สาเหตุของอาการบ้านหมุน

เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกายในท่าทางต่างๆ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นจึงทำให้มีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเองหรือตัวเองหมุน รู้สึกโคลงเคลงทั้งๆ ที่ตัวเองอยู่กับที่หรือไม่มีการเคลื่อนไหว

 

การป้องกันและดูแลตนเองเมื่อมีอาการบ้านหมุน

1. หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะในระหว่างเกิดอาการ เช่น การหมุนหันศีรษะเร็วๆ การเปลี่ยนแปลงท่าทางอิริยาบถอย่างรวดเร็ว การก้มเงยคอหรือหันอย่างเต็มที่

2. ลดปริมาณหรืองดการสูบบุหรี่ และดื่มกาแฟ

3. หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ

4. ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับขี่ยานพาหนะในขณะยังมีอาการ การปีนป่ายที่สูง