กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

ผู้บริหาร เภสัชกร และพนักงานหน่วยงานเอ็กซ์ต้า ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และบริษัทในเครือ เดินทางไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านสามเรือน และโรงเรียนท่าเสลา ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยหน่วยงานเอ็กซ์ต้าได้ร่วมสนับสนุนตู้ยาสำหรับโรงเรียน และของรางวัลต่างๆ รวมทั้งมีบูธกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ทั้ง 2 โรงเรียนได้มาร่วมสนุกกับเอ็กซ์ต้า และได้ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยพื้นฐานสำหรับเด็ก เช่น การล้างมือ การแปรงฟัน ในบรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆ สร้างความอิ่มเอมใจให้กับทีมงานที่เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้อย่างถ้วนหน้า