Blackmores Bilberry 2500 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดบิลเบอร์รี บรรจุ 60 เม็ด

Blackmores Bilberry 2500 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดบิลเบอร์รี บรรจุ 60 เม็ด

Blackmores Bilberry 2500 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้คุณประโยชน์จาก สารสกัดบิลเบอร์รี บรรจุ 60 เม็ด

วิธีรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-4 ครั้ง ทุกวัน

ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

– สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี
– เทียบเท่าผลบิลเบอร์รีสด 2500 มิลลิกรัม
(ปรับมาตรฐานให้มีสารแอนโธไซยาโนไซด์ 8.1 มิลลิกรัม)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
เม็ดรูปรีนูน เคลือบฟิล์ม สีม่วงอ่อน มีจุดสีม่วงเข้มและสีดำ

เลขที่อย. : 10-3-08338-1-0017

ฆอ. 1652/2555

คำเตือน :
1. กรุณาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
2. เด็ก, สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน
3. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค ผลลัพธ์ไม่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกคน อาจมีผลกับแต่ละบุคคลเท่านั้น
4. การได้รับสารอาหารนั้นควรได้จากการบริโภคอาหารหลักครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ