Verena แอลคาร์นิทีน แอบเปิ้ลเบอร์รี่พลัส

Verena แอลคาร์นิทีน แอบเปิ้ลเบอร์รี่พลัส10ซ.X15ก.

ขนาดบรรจุ : 10 ซอง/กล่อง
วิธีรับประทาน : ชงผลิตภัณฑ์ 1 ซอง กับนํ้าธรรมดาหรือนํ้าเย็น 120 มล. แล้วดื่มนํ้าตาม 1 แก้ว ดื่มก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
อย. 10-1-00152-1-0170
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน