หลินจือมิน 20 แคปซูล

เห็ดหลินจือสกัด ในรูปแบบของเจล บรรจุในแคปซูลนิ่ม
รับประทาน : ครั้งละ 2 แคปซูล เช้าและก่อนนอน
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
ฆอ. 3642/2558
เลขที่ อย. 10-3-25952-1-0001